ITALO STORTO

etnica

Radici e ali. Muri e ponti. Tradizione e tradimento.
Canzoni che potrebbero avere un qualche interesse per le persone che hanno una chitarra e un H313 nel codice fiscale.

u bluse du cazze

LA7(3 volte) LA7 (3 volte) MI7 (Mi La) x n Mi
Mi7
U può guerdà, tante nzè paghe
U può tekkuà se te evvecine kiane kiane
La7
Ce può perlà, me nte responne
Mi7
U può llesciè pe tutte u tempe ke tiè voglie
La7 4 volte
Me se ze rrizze
La7 4 volte
Uè se te squizze
Mi7
Tiè llentenà
Mi7 (Mi La) x n volte Mi
Te niè skeppa
Mi7
U può quentà, me è sembre une
U può vestì se te fa sta nuccò secure
La7
Ce puo fa u nude, me kije tu dalle
Mi7
U può teglià (ahhhhhhhhhh!) Può picce u fuoke a sere pe tu fa redà
Me se ze rrizze
Uè se te squizze
Tiè llentenà
Te niè skeppa
Fa# Si7 Fa#
e se ze rrizze e siè queriuse e tiè u queragge pu sfidà
Si7 Fa#
cumme e doce e kumme è bbelle e quante cose ce può fà
Si7 Fa#
te chencelle ogne penziere sutuolle metine e sere
tiè stà sole ccorte e
La# La Sol# Sol Fa#
ne nnù fà mme scià

Me tu quante ne tiè? Gune! e pure je!

Me se ze rrizze
Uè se te squizze
Tiè llentenà
Te niè skeppa

U può vescià, me tie sta ttiende
nu dentre a vocche pe megnà teneme i diente
quanne te vatte, siente e mme statte
pure s'è tarde ggire che du(je) bodi garde


Me se ze rrizze
Uè se te squizze
Tiè llentenà
Te niè skeppa

U può kiendà, quanne nu guse
kumme u pezzuke nderre se siè nerevuse
e sse nu guse, manke nu pizze
te può fa a code juste sotte u quederizze

Me se ze rrizze
Uè se te squizze
Tiè llentenà
Te niè skeppa

e se ze rrizze e siè queriuse e tiè u queragge pu sfidà
cumme e doce e kumme è bbelle e quante cose ce può fà
te chencelle ogne penziere sutuolle metine e sere
tiè stà sole ccorte e
ne nnù fà mme scià


Fecette a fine de Don Walterre che mentre pescieve i chedette nderre!

Me se ze rrizze
Uè se te squizze
Tiè llentenà
Te niè skeppa

U può senà, Pure de sole
Sci te quenzole me ghè poke l'emozione
U può fa chiegne, ssi strigne u colle
prime ghe toste e doppe aimè devente mmolle
E quanne è molle
Uè mquanne è molle
Nniè ke ne fa
L'ide pertà solemente e jettà, oh yeah!

Etnica_1.png
Etnica_2.png

Chicchirichì fa u galle

Do7 FA Do
Chicchirichì chicchirichì chicchirichì chicchirichì chicchirichì fa u galle
Do7 FA
Di ghelline ze cape a kkiù belle e ce va ecchevalle

Chicchirichì chicchirichì chicchirichì chicchirichì chicchirichì fa u galle
Di ghelline ze cape a kkiù belle e ce va ecchevalle

Fa
"Seme tutte portegalle"
Dice u strunze scenne e galle
Mmese e tante portegalle
do
Quanne a casce dell'arance ve emmenate mmese u mare democratiche da vite
Sib Fa
Me tu hai voglie e mette rum in quantità
Do Fa do7
Nu strunze nnèddevente maje nu bbabbà

Di nnemmerate so errengiate
Di merite seperite
Di megliere so l'evere
E nen serve darse pene ce ne stanne voske ntere
Cumme ci fanne ci teneme: i corne ncape!
U tre demente ze kepite piace essaje
È sole u tredetore che ne ce piace maje

Quanne errive l'elezione
Statte ferme e nene te moghe
Tacchhe l'asene ogni vote sole ddove vo u pedrone
E tuettedduje fesse e quentiente espettate rassegnate che moerrive a paglie nove
E se u ciucce sbatte nderre i lieve i fierri
Me chije cu ciucce dorme cu ciucce ze reveglie

Quanne siè mertielle vatte
Quanne siè ncudene statte
E sette memmese se tiè a matte chije te bbatte? siè nu ddije!
E pe sfizie può jecuiè pure na carte coperte e vvije
Me se niesce pewerelle e sfertenate
Chiovene cazze ncule pure se stiè essettate

Sta kenzone nen funzione
Nen te manche n'invenzione
Cante sole l'emozione de nu galle, anze nu polle,
ke ze spette sole u vone du resveglie che ce porte u jorne nove
perché cumme decette zije Costanze:
"l'acque vò a pendenze e a Vite vo a speranze".
perché cumme decette zije Costanze:
"l'acque vò a pendenze e a Vite vo a speranze".

Mò bbaste (u sepierchie ga rotte u kepierchie)


Do
Te kkettate a bececlette
tutte ijurne na peghette
i pennarelle colorate
i surge fatte e ceqquelate
Fa
u compiuterre e scherme piatte
a fionde pe mbeguerì i gatte
Sol
llu quernute e big jimme
Fa
che lla facce de sfeccimme
Sol
sette vote e gardalande
Fa
a firme ncoppe ogne metande
Sol
a pleistescion eppene esciute
Fa
l'aipodde pure già li vute
Sol
a cherebbine pi pecciune
Fa
e nennì ccuote mancke une

Do rem
perciò mo baste

sol7 Do stu giocattele ze guaste
rem
guagliò mo bbaste ku sepierkie
Sol7 Do
già mi rotte tre kepierchie
e tu invece dalle e dalle
mo mi rotte pruoprie i palle !


te mennate e fa i uicchende
pe nde fa mencà nejente
pe l'inglese e l'inghilterre
so fernute e cule nderre
pe ddù petane e a polverine
siè jute pure ell'ergentine
de cellulare nnè perlame
ne kiegne gune a settemane
figurine: pokemonne, jekueture e dragonbolle
un pittebbulle pa defese
ca facce rosce e i palle eppese
e pe nen te fa deventà recchione
te perate peffine e Maddalone /i

perciò mo bbaste, stu giocattele ze gguaste
guagliò mo bbaste cu sepierkie
ggià mi rotte tre chepierche
e tu invece dalle e dalle
mo mi rotte pruoprie i palle!

Sol Fa
ji quelle sere, freffuse bbelle
Sol Fa
teneve ncuorpe cinghe o sei pelle
Sol Fa
u rrete e u nnienze aglie schegnate
Sol Fa
o forse a plasteke eve bbucate

e può che è state? (tutti in coro)

Sol Do
Ekke qua che risultate !

perciò mo bbaste esfrequeliè a mazze
mo mi rotte pure u cazze !


- Papàààààààààà?
- Che cazze vuò? (il padre urla)
- no, nijente!

Etnica_1.png
Etnica_2.png

L'ommene moderne

(Sol Re La Re ) 2 volte Sol Re
Je kredeve ke nu jorne
Tutte u monne
Qquescì tonne belle e grosse
Fosse date tutte quante mmane a ggente
Mparte eguale
Grazie e na bbendiere rosce
Mò è fernite tutte cose
e nen kepiske
La
Me m'adegue
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Nen kpiske
La
Me m'adegue

Veghe a ggente mmese a vie
Ke na skatele na rekkie
Ke è quentiente de perlane
ke natre essaje lentane
Ke llù queserielle mmane
E ke kkiè i staà vecine kki vò dice dduje perole
Nenne u guarde manke mbacce
e nen kepiske
Me m'adegue
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Nen kpiske
Me m'adegue

(Sol Re La Re ) 2 volte Sol Re
Me recorde mpremmevere
Quanne u jorne ze rrrellonghe
Quanne u ciele ze rregneve da kemmmeddie
De mille stelletelle
Kille stelletelle nere i kiemevame rennnelelle
Sta kemmeddie ghe skembarse
e nen kepiske
Me m'adegue
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Nen kpiske
Me m'adegue

Quanne veghe u tre pe dduje
L'affare u sconte
U rejale ke ze tolle ke ddue punte
L'occasione a promozione
U salde de fine steggione
A gherenzie pe l'usate
A gherenzie llemetate
A rate senze anticepe e interesse
Penze: "se tenesse quesse
Fosse toste e no nu fesse!"
E me katte tante rrobbe
Ke me fa nu kkò quentiente
Me ke nen serve e niente
E nen kepiske
Me m'adegue
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Songhe nommene moderne
Nen kpiske

La
Forse ntwiske
Se me vuò famme nu fiske
Ke nu tire pecepiske
So fernite pure i diske
Mo ce stanne i combakke diske
E i mini diske
Se me pieghe te peliske
Mese stependie mmane u fiske
Ku zerinolle nen gueriske, Se me kole 8 wiske
Preghe nu ddije che nen kepiske

La Re7
E Quanne ormai ve rrobbe tutte i perole e ve vveliske:

Sol(III)
Sole ke bbruce tutte i mure
Si7(II)
Essukeme i pegure
Mim(VII) Sol7
Squaglieme stu jacce ke me porte
Do
Sole ke cuoce forte
Dom(III)
Pe kkie ghe ssciute troppe
Mi7
E kkiù nesciune
La Re7
Ormaje u fa rrentrà

Vente ke vusse pure a morte
Spelazze kiste porte
Puorteme Vente kumme e na semente
Truoveme a terrekien e
Nere e seperite
Quescì nu jorne
là po renasce a Vite
(Sol Re La Re ) 2 volte Sol Re

A Gatte Frustellà

"a femmene pezzente senze dote e senze nejente
ca bbellezze solemente fa u mestiere melemente"
e perciò ekkeve eqquà a Gatte dette FrustellàSol Re Sol
Stonghe e quà mmese da vie
Re Sol
enkemenzieve pe pezzìe
Re Sol
mettive u core de quetrare
Re Sol
mmane e kije fa u requettare
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
Può è pessate u maneggerre
pare che steve na guerre
ma fatte e fà tutte de corse
e m'ha ditte: "invieste in borse!"
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
Può è pessate nu freffuse
pe sepè kumme ze guse
"Siende e mme guagliò vattenne!"
eve encore minorenne
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
mi-
ahh ahh
la- mi- mi- la-
mi viè tolle se ntiè sonne
la- mi- mi- la-
triette i solde che può spenne
la- mi- mi- la-
mi respire ncoppe u colle
sol re re7
e può mi dice frustellà?
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
Può è pessate u meze-zite
steve cumme u mbembelite
quasce e ddice: "nnè peccate
ghe n'addije al celibbate!"
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
Può è pessate Zi Raimonde
ha viste che ssò ddeventate
ma perlate e ze nkezzate
perchè nnè le fatte u sconde!
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
Può è pessate u secrestane
che na kescetelle mmane
i spicce pe ppecciè i chennele
e pe stetierne sole gune
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
ahh ahhh
mi viè tolle se ntiè sonne
triette i solde che può spenne
mi respire ncoppe u colle
e può mi dice frustellà?
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
può è pessate n'operaje
che nen ze strekkave maje
e quesse ghe che stiè nguejate
che siè già cassintegrate!
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
Può è pessate a BuonCostume
cià skedate e gune e gune
cia ditte che nen ze po venne
ntremiende ce tekkuave I menne
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà
Quante gente ch'è pessate
sembre a Gatte hanne trevate
ennienze certe le leccate
me errete, ... errete l'aglie grennelate
gikke e ggè e gikke già
chi la vende e chi la dà
tricche tracche e lariulà
pesce fritte e baccalà


(parlato)
Quasce me squerdave
ghe pessate pure nu vecchierille
zeve nnemmerate, ma chieste a mane,
l'è resposte: " Ze-vecchieriè quale mane!
Elloche l'uneche mane che te pozze e dà è na mane d'antiruggene! "

Etnica_1.png